Kunstneren

Mar­i­anne er født og opp­vokst i Nord-Trøn­de­lag, men bor i Sande i Vest­fold. Hun har malt i mange år og er medlem av Sande­malerne, Sande Kun­st­foren­ing. og Drammen .

Mar­i­annes malerier har vært å se på mange utstill­inger i Vest­fold og Buskerud:

Mar­i­anne hen­ter sin inspi­rasjon fra naturen, bilder i avis­er eller på nett, skif­tende årstider og lysforhold. Malepalet­ten er aldri lagt unna, og kreativiteten er en kon­stant drivkraft.

Av teknikker går det mest i akvarell, olje og akryl. For å spe på med inspi­rasjon og finslipe teknikken har Mar­i­anne gått i lære hos Morten Halvors­en, Aud Rye og Øys­tein Edvardsen.

Et maleri kan være den per­fek­te gave, og Mar­i­anne maler gjerne på bestill­ing. Ta kon­takt for en ufor­p­lik­tende prat!

Følg Mar­i­anne på face­book: søk etter «Kun­st­maler Mar­i­anne Larsen Waaler»

Ta kon­takt hvis det er noe du lur­er på, eller du er inter­essert i å se flere av Mar­i­annes bilder.