Kunstmaler Marianne Larsen Waaler

Mar­i­anne hen­ter sin inspi­rasjon fra naturen, bilder i avis­er eller på nett, skif­tende årstider og lysforhold. Malepalet­ten er aldri lagt unna, og kreativiteten er en kon­stant drivkraft.