Kunstmaler Marianne Larsen Waaler

Marianne henter sin inspirasjon fra naturen, bilder i aviser eller på nett, skiftende årstider og lysforhold. Malepaletten er aldri lagt unna, og kreativiteten er en konstant drivkraft.