Søndag 21. august går Norges leng­ste kun­stut­still­ing av sta­be­len i Dram­men. Elva rundt sam­ler 80 kun­stere i en 1,6kmm lang utstill­ing langs Dram­mens­sel­va rundt byens sentrum.
Jeg er selvføl­gelig med. Ta med deg para­plyen (for sikker­hets skyld) og besøk oss på stand nr. 13 på Bragernes.

bildet-av-kartet-plass-13